Brandstof

Houtpellets zijn een vorm van vaste brandstof, die wordt gebruikt voor verwarming van panden of water. Deze brandstof wordt vervaardigd uit samengeperst houtafval. Hout is een CO2-neutrale brandstof, aangezien de gebruikte bomen tijdens hun levenscyclus eerst CO2 hebben opgenomen, waarna er bij de verbranding weer evenveel CO2 vrijkomt. Hierdoor wordt er (ten opzichte van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas) geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer. Bij toepassing in huis kan 30% bespaard worden ten opzichte van conventionele verwarming.

Er is een speciale installatie nodig om de pellets om te zetten in bruikbare warmte. Zo'n pelletkachel heeft een intern reservoir waar de pellets ingegoten kunnen worden. De pelletkachel wordt in de te verwarmen ruimte geplaatst. Met een pelletinstallatie voor centrale verwarming wordt ook water voor de radiatoren van andere ruimten opgewarmd en eventueel ook de warmwatervoorziening.

De pellets moeten droog opgeslagen worden. De hoeveelheid energie per volume is lager dan die van stookolie (5 kWh/kg voor pellets tegenover 11,9 kWh/kg voor olie, maar omdat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals vloeistofdichte vloeren of opvangbakken kan een conventionele olie-opslagruimte gebruikt worden voor de benodigde hoeveelheid pellets.

Kwaliteit

Sinds januari 2010 is de Europese Commissie bezig een nieuwe standaard in te voeren voor houtpellets daar vooral DIN+ fraudegevoelig bleek te zijn en in mindere mate DIN 51731 en de Önorm die uit de vorige eeuw stammen en niet meer up to date zijn. De nieuwe norm is EN+ welke verdeeld is in 3 categorieen te noemen EN+ a1, EN+ a2 en EN+ B. Vooral voor zagerijen die een eigen pers hebben is a1 en a2 interessant. in deze categorieen dient men exact aan te kunnen tonen waar de grondstof vandaan komt.(oorsprong) Bij a1 bestaat de houtpellet uit echt schoon onbehandeld hout. Bij a2 kunnen bijvoorbeeld sporen van plaatmateriaal voorkomen. Catergorie B is voor houtpelletfabrieken die op grote schaal grondstoffen inzamelen. Categorie B wil dus niet zeggen dat het een slechtere kwaliteit is. Enkel de exacte herkomst van de grondstoffen is moeilijk aan te tonen. Alle grondstoffen worden in de regel in een straal van gemiddeld 80km om een fabriek heen ingezameld. Dus voor Nederlandse fabrieken is dit de Benelux plus grensgebied Duitsland. Voor alle EN+ categorieen gelden dezelfde normen als het gaat om bemonstering, kwaliteitscontrole en klachtafhandeling. Let dus de komende tijd op dit keurmerk. Ziet u het niet op de verpakking, informeer dan bij de fabrikant of ze EN+ hebben of reeds aangevraagd hebben

Eigenschappen

De kleur van de pellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit, maar eerder over de toegepaste houtsoort. Donkere pellets bevatten houtsoorten zoals eikenhout. Deze pellets branden langzamer en minder fel. Bleke pellets zijn vaak vervaardigd uit houtsoorten zoals dennenhout. Deze branden vlugger op en geven meer warmte in kortere tijd.

Kachels en ketels

Er zijn twee soorten pelletinstallaties: de pelletkachel en de pellet-cv. Pelletkachels zijn voorzien van een reservoir van meestal ongeveer 16 kg. Je kunt dus een volledige zak pellets in de kachel gieten. Met een schroef van Archimedes worden de pellets uit het reservoir omhoog geschroefd waarna ze in de verbrandingskamer vallen. Een ventilator zorgt voor extra lucht en een betere verbranding. De meeste kachels hebben een rendement van minstens 80%.

De pelletkachel kan bijna overal worden geplaatst en heeft zelfs geen echte schouw nodig, een afvoer naar buiten volstaat. Ook hebben deze kachels een kleinere inlaat om verse lucht van buiten aan te zuigen. Je moet dus een kleine opening (voor de inlaat van verse lucht) en een grotere opening (voor de uitlaat van de rookgassen) in de muur voorzien. Ook mensen met een woning zonder schouw kunnen dus een pelletkachel plaatsen.

Een pellet-cv zal warm water produceren voor de radiatoren of de vloerverwarming in de woning en eventueel ook het sanitair warm water. Deze laatste installaties zijn niet goedkoop maar ze kunnen verregaand geautomatiseerd worden en verwarmen net zoals andere centraleverwarmingsketels het hele huis. De opslag van de pellets kan gebeuren in een opslagkamer, een ondergrondse tank of een flexibele losstaande tank. De aanvoer vanuit deze opslagmogelijkheden gebeurt volautomatisch

BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtpellets